You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ERTMS

Az ERTMS


Az ERTMS fő tulajdonságai


ERTMS FAQ - ERTMS GYIKAz ERTMS


A jövőben az európai vasúti infrastruktúra-tulajdonosok sikerének kulcsa az, hogy képesek legyenek túlélni a kereskedelmi alapokon zajló versenyt a többi vasúti pályatulajdonossal szemben – értve ezen például a különböző országokban futó párhuzamos folyosókat, amelyek között a vállalkozó vasúti társaságok szabadon, üzleti alapon választhatnak. Ez a verseny hasonló módon kivetíthető a teljes vasúti ágazatra is: a vasút csak akkor lesz versenyképes, ha megfelelő válasszal tud szolgálni napjaink piaci kihívásaira.
Az Európai Uniónak köszönhető integráció közepette a vasúti közlekedésben komoly különbségek alakultak ki és maradtak fent napjainkig, köszönhetően a jelzési rendszerek, a biztosító- és távközlőberendezések sokaságának. Mindez komoly gátját képezi a közlekedés folyamatosságának az európai vasúti hálózaton: a határokon személyzet- és mozdonycserék szükségesek, illetve különböző kiegészítő berendezések beépítésére kell komoly összegeket fordítani a folyamatos üzem érdekében.
Az egyenletesen növekvő nemzetközi közlekedés is új követelményeket támaszt a vasúti rendszerekkel szemben. Az Európában szerte működő különböző jelző- és biztosítóberendezési rendszerek mindegyikének legfőbb feladata a vonat automatikus megállítása, ha a mozdonyvezető nem reagált egy Megállj! állású jelzőre, a térközök biztosítása, stb. Ezen mondhatni hagyományos feladatokon túl a vasúti biztosító- és jelzőberendezések napjaink nagysebességű vonatait is a megfelelő biztonsági és minőségi szinten kell, hogy kiszolgálják.
A vasúti közlekedés részéről a fenti kérdésekre adott válasz az ERTMS,azaz a European Rail Traffic Management System, amit magyarra Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerként fordíthatunk. Az ERTMS-en belül három területről beszélhetünk: közlekedésirányítás, közlekedésbiztonság és kommunikáció.
ERTMS területei
Az ERTMS területei

Az ETML a menedzselési, forgalomirányítási szintű feladatokat foglalja magába, az EIRENE a GSM-R-ként is emlegetett magas szintű kommunikációt testesíti meg, míg az ETCS a biztonságorientált területekért „felelős”. Az ERTMS fejlesztését megalapozó munkálatok már 1989-ben elkezdődtek, s ezek eredményeként kellett választ kapni az európai (nagysebességű) hálózat üzemeltetésének kulcskérdéseire.

A három terület mindegyikéről részletes leírást talál a Társlapok vonatkozó sorára kattintva.


Az ERTMS fő tulajdonságai


 • Nagy megbízhatóság és biztonságos működés
 • A rendszert – újdonságánál fogva – kezdetektől a már meglévő biztonsági szabványokra alapozva specifikálták. Alapvető követelmény volt a CENELEC szabványoknak való megfelelés. A SIL 4-es biztonsági szint teljesítése szintén alapkövetelmény.

 • Európai interoperabilitás
 • A főbb komponensek mindenhol azonosak, a nemzeti specifikumokat pedig egy külön modul kezeli, amely a moduláris rendszerfelépítésnek köszönhetően már szabványos interfészekkel kapcsolódik a többi ETCS berendezéshez. A specifikációk meghatározásában Európa majd’ minden vasútja képviselte magát.

 • Méretezhetőség a működési követelményekhez való optimális alkalmazkodás érdekében
 • Eleve több szintű specifikálásra került sor (ETCS szintek), amely által elérhető:
  - az optimális pálya-átbocsátóképesség, illetve
  - az adott működési követelmények melletti optimális sebességprofil.

 • Automatizáltság a sebességvezérlés és -felügyelet területén
 • A kiépítési szint emelésével magas fokú automatizáltság érhető el, funkcionalitásában gazdag rendszer alakítható ki.

 • Növelhető sebesség és vonalkapacitás
 • Az ETCS telepítésével magasabb szolgáltatási és biztonsági színvonal valósítható meg, s jellemzőinél fogva segíthet a jobb infrastruktúra-kihasználás megvalósításában.

 • Gazdaságos működés és nagyobb hatékonyság
 • A fentiekből is következik, hogy ETCS üzem kiépítésével – és a régi rendszerek leépítésével – hatékonyabb üzemeltetés valósítható meg. A beruházási költségek megtérülnek, s az üzemeltető élvezheti az alacsonyabb üzemeltetési és fenntartási költségek hordozta előnyöket; azaz a rendszer életciklus-költsége kedvező.

 • Az infrastruktúra méretének csökkentése az alacsony életciklus-költség elérése érdekében
 • Az előző ponthoz kapcsolódva további eredmény lehet az infrastruktúra méretének csökkentése, a forgalom magasabb szintű kiszolgálása mellett.

 • Megemelkedett biztonság a jelenlegi rendszerekhez képest
 • A rendszer újdonsága (legújabb szabványoknak való megfelelés), a nemzetközi együttműködés és a rendkívül pontos specifikációk mind a biztonságosság növelését szolgálják. Ezáltal Európa számos országa számára lehetővé válik, hogy elavult, életciklusa végéhez közeledő rendszereit egy alapjaiban új, korszerű és nagy biztonságú, közös európai rendszerre cserélhesse.

 • Átvitel GSM-R-rel
 • A magasabb szinteket modern, GSM alapú rádiókommunikáció alkalmazása jellemzi, amely számos kiegészítő szolgáltatást is biztosít.

 • Minimális átalakítási igény a járművön
 • Valamennyi szintre hatékonyan átalakíthatóak a jelenleg is üzemelő vontatójárművek, köszönhetően:
  - a modern rendszertechnikának,
  - egzakt telepítési elveknek,
  - a moduláris felépítés rugalmasságának.

 • Testreszabott bevezetési megoldások
 • Igény szerinti bevezetési megoldások alakíthatók ki a jelenlegi rendszerről az ETCS-re való átálláskor (migráció) – beleértve ebbe a pályát és a járművet is.

 • Megemelkedett szolgáltatási színvonal
 • Flexibilitása miatt a rendszer könnyen bővíthető a növekvő igényeknek megfelelően. A rendszerben rejlő információátviteli kapacitás rendkívül nagy, és számos különféle üzenet küldését teszi lehetővé. Alkalmazásával mindenre kiterjedő szolgáltatás vezethető be (ajtónyitások ellenőrzése, alagútban közlekedés észlelése, távvezérelt utastájékoztatás, stb.).ERTMS FAQ - ERTMS GYIK


Röviden még néhány érdekes, gyakran felmerülő kérdés és felelet:
 • Mikor lesz kész az ERTMS?
 • Az ERTMS készen van. Az általános specifikációkat jóváhagyták, azok elérhetőek. Európa számos országában folyik ERTMS/ETCS kereskedelmi projekt és továbbiak indulnak a közeljövőben.

 • Van-e lehetőség az egyik ERTMS szintről a másikra fejleszteni?
 • Igen. Ahol például az ERTMS/ETCS már telepítve van az egyes szinten, ott a kettes szintre történő korszerűsítés a rádió hálózat hozzáadását feltételezi. Hasonlóan egy hármas szintre való lépés leegyszerűsítve a vonatintegritási funkciók fedélzetre telepítését jelenti.

 • Egy adott ország ERTMS-szel felszerelt vonata képes-e bármely ERTMS felszereltségű pályán közlekedni, bárhol a világon?
 • Igen, mert az ERTMS specifikációkat minden beszállító és vasúttársaság elfogadta. Ezért valamennyi ERTMS vonat és pályamenti elem interoperábilis. Megjegyezzük továbbá, hogy éppen ezért nem szerencsés az ETCS+hagyományos, ún. „kevert” rendszereket alkalmazni, hiszen egyrészt csökken a biztonság azáltal, hogy nem mindenhol egyforma a működtetett rendszer, másfelől ezzel sérül az interoperabilitás elve.

 • Van-e lehetőség egy terméket – például a balízt – bármely beszállítótól megvásárolni, de legalább is több mint egy beszállítótól?
 • Igen, mivel mindenki számára ugyanaz a specifikáció áll rendelkezésére, ezáltal megfelelhetnek az interoperabilitás követelményének. Ez egyébként már számos telepítésnél bebizonyosodott (pl. EMSET-spanyol, VB-magyar/osztrák próbáknál), ahol egy bizonyos beszállító által felszerelt vonat képes volt olvasni a más beszállítók gyártotta balízokat.

 • Lehet-e közlekedtetni az ERTMS felszereltségű vonatot a jelenlegi hálózaton?
 • Igen, az ún. STM (Speciális Átviteli Modul) használatával a létező alapok (így az osztrák INDUSI, a német LZB vagy a magyar EVM) információit az ERTMS felszereltségű vonat fogadni tudja.

 • Hogyan birkózzunk meg a nemzeti speciális követelményekkel egy szabványosított európai termék használatával?
 • Az ERTMS specifikációja igazolva van ezekre az esetekre, így például az Eurobalise-nál külön csatornák vannak lefoglalva nemzeti speciális használatra.

 • Lehet-e növelni a vonatok számát a vonalakon?
 • Igen, az ERTMS második és harmadik szintjén. A kettes szint segítségével megvan a lehetőség a nagyobb sebességű szolgáltatás bevezetésére és a vonatok számának növelésére. A hármas szint lehetővé teszi a mozgó blokkos üzemet, valamint a vonalon közlekedő vonatok számának további növelését, ezáltal jobb gördülőállomány- és eszközkihasználást érve el.

 • Az ERTMS alkalmas-e a nagysebességű közlekedésre?
 • Igen, az ERTMS tervezésénél az 500 km/h-s közlekedéssel is számoltak. Összehasonlításul a jelenlegi leggyorsabb menetrendszerűen közlekedő vonat sebessége kb. 350 km/h.

 • Csökkenthetők-e az üzemeltetési költségek?
 • Igen, a második és harmadik szintnél. A költség egyfelől csökken (vagy megszűnik) a pályamenti (jelző)berendezéseknél, ugyanakkor növekszik a fedélzeti rendszer-intelligenciánál. Az ERTMS emellett jelentősen csökkenteni képes a fenntartási költségeket, ami a legnagyobb költségtényező a pályamenti berendezéseknél.

 • Elfogadják-e valamikor az ERTMS-t, mint globális szabványt?
 • Nem kizárható, hiszen napjainkra már számos ország érdeklődik az ERTMS iránt, így például Ausztrália, Kína, India, az USA és Kanada, valamint Dél-Afrika, míg Dél-Amerikában több hasonló üzemű (pl. FFB – Funk Fahr Betrieb, német rádiós üzem) kísérleti vonal épült már.

  Lap teteje